Eventy

V našem kraji to žije! Pravidelně se pořádají eventy, kde se scházíme minimálně jednou do měsíce. Tyto setkání se staly již tradicí, kdy jsou vždy něčím zajímavé a netradiční.

V rámci BO!!!GEO se pravidelně pořádá Geocestování, od Bosorek MME – Magic full moon event a od Gorolského turisty, houslisty, srandisty –  Gorolské turistické eventy PPPV.